นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติ “ดอกรัศมีจันทร์” ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้
 
06. 2018