นักศึกษาสาขาโรงแรมฯคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขันรายการ “Mighty Mix 2017 University Challenge”

นักศึกษาสาขาโรงแรมฯคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขันรายการ “Mighty Mix 2017 University Challenge”

นักศึกษาสาขาโรงแรมฯคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการแข่งขันรายการ Mighty Mix 2017 University Challenge

          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยอาจารย์พิมนภัทร์ พันทา นำนักศึกษาเข้าแข่งขันการผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับอุดมศึกษา “Mighty Mix 2017 University Challenge” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า พระราม 3

          ทีม “ขมคอ” จาก 3 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ประกอบด้วยนายวิศรุติ สิริประภาสมโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสถิตาภรณ์ สูงห้าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายนายอนุชิต หฤทัยแจ่มจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ และได้รับรางวัลชมเชยมาครอง โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเปิดให้เป็นเวทีให้นักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้ฝึกฝนและพัฒนา ทักษะในด้านวิชาชีพในด้านการผสมเครื่องดื่ม และเข้ามาแสดงความสามารถในเวทีนี้ เป็นประจำทุกปี
06. 2018